Разглеждате История на фехтовката
септември
17

Историческите данни за появата на фехтовката по нашите земи датират от най-дълбока древност.
Траките,първото население по наште земи са били най-многочисления народ в света след народите на древна Индия.С навлизането на траките в желязната епоха се появява военно-родовата яристокрация начело с племенни вождове.Те се славели като „конеборци“,“бойци на колесници“,притежавали медни доспехи и били въоръжени с дълги мечове и копия,което ни дава основания да смятаме,че специализираните знания за фехтовката са били много добре развити.
Употребяваното от траките тежко оръжие е изисквало една изключително сериозна физическа подготовка.И не случайно древните историци ги обрисуват като едри,здрави и снажни мъже.Гръцкия историк и писател Херодит (484-425г. пр.н.е.)е оставил данни,че са провеждани единоборства с големи награди,като едно то тях е било бой с меч.
През 6 век славяните се заселват на Балканския полуостров,което заселване засилило формирането на военноплеменната аристокрация.Рзанообразното въоръжение на славяните доказва,че и тези наши предци са били запознати с фехтовалното майсторство.И те като траките са били тежко въоръжени,но за разлика от тях са се предвижвали пеш.
През 7 век преди новата ера започва зеселването и на прабългарите на Балканския полуостров начело с хан Аспарух.Те за разлика от траки и славяни са имали вече изградена военноплеменна аристокрация,което ни дава основание да смятаме,че военното дело и в частност фехтовката е била добре развита.Доказателство за това ни дават както сведенията за въоръжението на прабългарите,което се е състояло от желязна ризница,шлем,дълго копие и меч,така и трите основни сръчности на прабългарската младеж:езда,стрелба и владеенето на меч.
През епохата на турската феодална власт едни от най-добрите фехтовачи са били джамбазианите-групи от облекчени българи до 25 години.Те избирали коне за войската,но заедно с това се славели като отлични и смели фехтовачи.
След освобождението на България и с появата на гимнастическите дружества започва и новото развитие на фехтовката в нашата страна.Много силен тласък в развитието на фехтовката дава армията.Пряка връзка с боевото обучене сава причина за нейното въвеждане и в кавалерията.Устройвали са се фехтовални състезания ,а на общите армейски състезания през май 1909 година се излъчил и първенец на сабя.
Регистрирането на българския фехтовален клуб става през 1926 година в София,независимо от ранното му появяване у нас.През 1929 година България е приета за член на Международната федерация по фехтовка(ФИЕ).

Фехтовката на сабя в днешни дни е атлетичен спорт. Налага се на спортистите бързо и неочаквано да се придвижат по фехтовалната пътека като често и неочаквано да променят посоката на движение. В сабята поражаемите части на противника са главата, ръцете и тялото до кръста. Два са начините за нанасяне на туш  :

1 – сечащ удар с режещата част на оръжието

2 – чрез мушкане с върха на оръжието

 Уеб дизайн и изработка сайт